Henna Body Decoration Paste

Këna Dekorouese për Trupin Roze

Pastroni pjesët e trupit që do të dekorioni dhe thajini plotësisht përpara se të përdorni kënanë. Dekoroni trupin duke përdorur kënanë dhe prisni 90 minuta derisa të thahen. Pastroni sërisht duart dhe thajini.